Mandat

Formålet med Naturfareforum er å oppnå bedre koordinering og samhandling om håndtering av risikoen knyttet til naturfare og derigjennom oppnå:

  • bedre ressursutnyttelse
  • bedre kvalitet på tjenestene
  • større bevissthet og forståelse på tvers av ansvarsområder
  • bedre og enklere tilgang til informasjon