Rapporter

Fareindikatorer ved skogsveibygging

En arbeidsgruppe i Naurfareforum har lagd forslag til nye rutiner og
verktøy i saksbehandlingen av landbruksveier. Dette skal være til hjelp for grunneiere
som søker om å få bygge veiene, kommunene som saksbehandler og setter vilkår, samt de som planlegger veiene.

Fareindikatorer ved skogsveibygging
Rapporten Nr. 9/2019 Fareindikatorer ved skogsveibygging tilgjengelig i denne linken

Årsrapporten gir en oversikt over Naturfareforum som samarbeidsarena og oppsummerer aktivitetene i 2018.

Rapport 26

Årsrapporten 2018 er tilgjengelig i denne linken

 

 

Skog som vern mot skred – juridiskbetenkning.

En arbeidsgruppe i Naturfareforum har sett på hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dagens regelverk knyttet til skog som vern mot skred og
andre naturfarer. Arbeidsgruppa har vurdert relevante bestemmelser i plan- og bygningsloven, skogbruksloven og naturskadeloven.
Gruppa har flere forslag til videre arbeid.

Rapport Skog som vern mot skred_juridisk betenkning

Rapport 100/2018 Skog som vern mot skred – juridiskbetenkning er tilgjengelig i denne linken

 

 

 

Årsrapporten gir en oversikt over Naturfareforum som samarbeidsarena og oppsummerer aktivitetene i 2017

Årsrapport 2017

Årsapport 2017 tilgjengelig i denne linken