Rapporter

Årsrapporten gir en oversikt over Naturfareforum som samarbeidsarena og oppsummerer aktivitetene  i 2018.

Rapport 26

Rapporten er tilgjengelig i denne linken

 

 

Skog som vern mot skred – juridisk betenkning.
Rapport Nr 100/2018

En arbeidsgruppe i Naturfareforum har sett på hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dagens regelverk knyttet til skog som vern mot skred og andre naturfarer. Arbeidsgruppa har vurdert relevante bestemmelser i plan- og bygningsloven, skogbruksloven og naturskadeloven.
Gruppa har flere forslag til videre arbeid.

Rapporten er tilgjengelig i denne linken

rapport-skog-som-vern-mot-skred_juridisk-betenkning.jpg

 

 

Årsrapporten gir en oversikt over Naturfareforum som samarbeidsarena og oppsummerer aktivitetene  i 2017.

Rapporten er tilgjengelig i denne linken

Årsrapport_2018