Læring knyttet til hendelser

Mål

  • Konkrete forslag til bedre samordning av ressurser ifm håndtering av naturfare – basert på evalueringer av hendelser og øvelser
  • Etter ønske fra både politisk miljø og etter initiativ fra forvaltningen/de aktuelle etatene.
  • Endret klima gjør det nødvendig å samordne og effektivisere alle gode krefter for å håndtere naturfare på en bærekraftig måte.
  • Læring fra aktuelle hendelser og øvelser står sentralt i dette arbeidet.